Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy AVOLLEY Artur Wojtalczyk, ul.Sikorskiego 4/30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail .

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Konsumenta,
b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście (po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą) pod adres Sprzedawcy:

AVOLLEY Artur Wojtalczyk, ul.Sikorskiego 4/30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.